شرکت سهامی ارزيابی خسارت بيمه ای ارزيابان پارس مهر در تاريخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ با مجوز رسمی از بيمه مرکزی ايران با شماره ثبت ۴۹۶۴۷۵ اداره ثبت شرکت های تهران به منظور ارايه خدمات بيمه ای در رشته اتومبيل به ثبت رسيد. اين شرکت با بهره مندی از کارشناسان متخصص و با تجربه صنعت بيمه در تمامی نقاط کشور آماده ارايه خدمات مطلوب به زيانديدگان خواهد بود.