پيام دكتر همتي رئيس كل بيمه مركزي به مناسبت حماسه حضور مردم در انتخابات رياست جمهوري
۱۳۹۶/۰۲/۳۰
انتخابات پرشورروز بيست و نهم ارديبهشت و حماسه حضور مردم در اين انتخابات حساس، يك بار ديگر نشان داد كه ملت شريف ايران با هدايت هاي مقام معظم رهبري هميشه در بزنگاههاي حساس يار وياور انقلاب، ايران و اسلام اند و دل در گرو توسعه، پيشرفت و آباداني اين مرزو بوم دارند. اينجانب به نمايندگي از صنعت بيمه كشور ضمن تشكر از اين حضور گرم و با صلابت مردان و زنان نيك اين سرزمين و تبريك به جناب آقاي دكتر روحاني بابت انتخاب مجدد به عنوان رئيس جمهور، اطمينان دارم كه تداوم سياست هاي دولت تدبير و اميد، مي تواند موجب تحقق برنامه ها و اهداف مورد نظر در زمينه هاي ا قتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و بين المللي گردد. در همين جا لازم مي دانم كه از همراهي و همكاري اهالي دلسوز و پرتلاش صنعت بيمه كشور در طول چهارسال گذشته با دولت و البته حضور چشمگير آنان در انتخابات اخير، قدرداني نمايم، قطعا صنعت بيمه كشور مانند گذشته يار و ياور دولت براي برقراري آرامش و اطمينان در جامعه خواهدبود.اميدواريم با حمايت هاي دولت دوازدهم نقش و تاثير صنعت بيمه در همه اركان جامعه و بخصوص حوزه اقتصادي كشور افزايش يابد.