دعوت به همکاری در خسارت خودرو
۱۳۹۸/۰۸/۱۴
شرکت ارزیابان پارس مهر به منظور تامین و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.به تعدادی محدود نیرو جهت همکاری با مدرک لیسانس و دارای سابقه کارشناسی خسارت خودرو نیازمندیم .