دعوت به همکاری در خسارت خودرو
۱۳۹۷/۱۲/۲۷
شرکت ارزیابان پارس مهر به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.به تعدادی نیرو جهت همکاری با مدرک لیسانس و دارای سابقه کارشناسی خسارت خودرو و همچنین تعدادی نیرو همچنین تعدادی نیرو با مدرک تحصیلی IT نیازمندیم . شرایط ثبت نام: نداشتن سوء پیشینه کیفری. بومی و ساکن شهر مورد تقاضا. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم غیرپزشکی . داشتن گواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تحصیلات برای کلیه مقاطع تحصیلی گذرانده شده (گواهی فراغت از تحصیل، ریزنمرات و یا صورتجلسه دفاع به عنوان مدرک تحصیلی مورد پذیرش نیست).